Fotogalerie - Klub Parkinson Červený Kostelec

Přejít na obsah
FOTOGALERIE

Výstup na Vodojem - náš Říp 2019
Za krásného rána dne 8. 4. 2019 jsme se sešli na autobusovém nádraží v Červeném Kostelci a vyšli na náš "Říp" Vodojem, nebo chcete-li Chrby. Sešlo se nás 19 včetně 2 vozíčkářů, několik chodců vyvezla autem naše Jaruška. Na vrcholu jsme si zarecitovali hymnu Parkinsoniků. Vrcholovka také byla - malé štamprle a pro řidiče bonbon. Pokochali jsme se pohledem na Kostelec a koukli na Krkonoše, ale ty byly v oparu, Krakonoš zase pouštěl mlhu. Poté jsme sešli zpět na autobusové nádraží a v cukrárně zhodnotili sportovní výkony.
Díky zájmu členů a našich příznivců a pěkného počasí se akce vydařila.


Vánoční posezení 2018
Dne 17.12.2018 se sešli členové Klubu parkinsoniků  v Červeném Kostelci, aby společně oslavili nadcházející konec roku a členky Klubu předvedly své umění v pečení vánočního cukroví... posezení se jako vždy vydařilo, vládla příjemná vánoční atmosféra, bylo nám spolu moc fajn...

10 let výročí Klubu v Červeném Kostelci
Oslava 10. výročí se povedla, přišlo 23 lidí, přijela i předsedkyně Společnosti Zdislava Freund s panem Čermákem. V úvodu byl malý koncert pana Kubečka a jako vždy toho holky napekly pro celý regiment. Pěkně jsme si popovídali, zavzpomínali na i na členy Klubu, kteří nás již opustili, prohlédli jsme si výstavku fotek z minulých let.


Výlet do Polska na ryby 2018
Dne 18.5.2018 jsme vyjeli do Polska na ryby, což byla další z plánovaných akcí našeho klubu. Vyjeli jsme z Kostelce a v Náchodě jsme nabrali další účastníky, celkem nás bylo 18 a za pěkného počasí jsme si užili společného odpoledne. Jízdu   autobusem jsme dostali darem od p. ing. Hrstky, za což velmi děkujeme.


Výstup na Chrby 2018
V pondělí 9. 4. 2018 se členové Klubu Parkinson sešli u příležitosti Světového dne PN, aby pochodem zdolali nejvyšší bod Červeného Kostelce. Počasí nám přálo a pro ty co by tento kopec nezvládli, bylo zajištěno osobní auto. Celkem nás bylo 12. Na Chrbech jsme se pokochali pohledem na zasněžené Krkonoše a sluncem zalité naše město. Zhodnocení celé akce bylo zakončeno v cukrárně na autobusovém nádraží.
Zapsala Helena Kukrálová

Vánoční posezení 2017
Vánoční posezení se konalo dne 18.12.2017 jako vždy v prostorách, kam chodíme pravidelně cvičit...sešlo se nás celkem 21, bylo i pár těch, kteří z důvodu nemoci nebo pracovního vytížení chyběli...bohužel i někteří během roku 2017 opustili náš kolektiv navždy...zbývá zavzpomínat a věřit, že zdraví bude všem dalším v rámci možnosti sloužit a budeme se tak moci setkávat dále...Všem přeji do roku 2018 pevné zdraví, spokojenost a ujití alespoň 6000 kroků denně, což všem, včetně parkinsoniků, doporučují fyzioterapeuti...
Helena Kukrálová

Výlet 22.9.2017 Žíreč a přehrada Les království u Dvora Králové nad Labem
Páteční den nesliboval valné počasí, ale za to spousty dojmů a zážitků... a tak jsme 22.9.2017 vyjeli malým autobusem z Červeného Kostelce přes Českou Skalici směr Dvůr Králové... cestou jsme přibrali další "účastníky zájezdu", abychom dojeli společně na předem plánovaná místa. Tím prvním byl Domov sv. Josefa v Žirči, který spadá pod Oblastní charitu v Červeném Kostelci, kde nás ochotně přijala vedoucí p. Michaela Hospodková a řekla nám vše o zařízení, které se příkladně stará o nemocné s roztroušenou sklerozou... vzhledem k tomu, že jsme zapomněli vzít vozík pro jednoho našeho člena, který se již špatně pohybuje a delší vzdálenost s holemi špatně zvládá, ochotně nám vozík po dobu prohlídky zapůjčili... současně jsme mohli být i s naší členkou Jaroslavou Vlachovou, která je zde na léčebném odlehčovacím pobytu a rehabilituje tu se syndromem PN. Velkým přínosem pro nás bylo vidět, jak ochotně pomáhají zdravotníci i řádové sestry nemocným v různém stadiu roztroušené sklerozy... každý z nás, kdo ví o naší nemoci, dovede pochopit každého druhého nemocného, byť s jinými obtížemi a současně dovede ocenit jakoukoli pomoc, která se nemocným poskytuje ... Prohlédli jsme si celé zařízení, venku bylinkovou zahradu a přilehlý park... čas neúprosně běžel a nás čekala ještě cesta na překrásnou romantikou přehradu u Dvora Králové nad Labem Les království... stihli jsme oběd na grilu, přejít hráz přehrady a už tu byla bouřka a liják, který nás zahnal do autobusu a zabránil nám vyjet na rozhlednu Zvičina...valná část účastníků celé akce byla již náležitě unavena, takže jsme se rozhodli pro cestu domů... i tak jsme měli krásný den plný dojmů a nových poznatků...děkujeme organizátorce a současně předsedkyni našeho Klubu Helence Kukrálové za příkladnou péči, kterou věnovala přípravě celé akce spolu s paní Holanovou a těšíme se na další neméně krásný zážitek ze společně trávených chvil nejen při pravidelném cvičení v Červeném Kostelci... Dík patří za zapůjčení autobusu Ing.Hrstkovi a panu řidiči Mírovi Hepnarovi a současně všem zaměstnancům Domova sv. Josefa a neméně pak úsilí a vytvalosti našich členů Klubu parkonsoniků v Červeném Kostelci

Přehrada Les království u Dvora Králové nad Labem

Cvičení červen 2017

Předprázdninové posezení členů Klubu
Dne 12. 6. 2017 jsme se sešli na pravidelném předprázdninovém posezení u ohýnku, s buřty a s dobrotami, které upekly naše skvělé členky. Dobrou náladu nám nezkazila ani dešťová přeháňka, která se přehnala nad rybníkem Brodský u Červeného Kostelce...nebylo nás tentokrát moc, ale bylo nám spolu jako vždy moc fajn...
Přejeme hezké prázdniny, hodně zdraví a sil všem našim členům...
Za Klub parkinsoniků  Helenka a Jitka

Výstup na "náš malý Říp" 10. 4. 2017
Sešli jsme se v 9 hodin na autobusovém nádraží a za pěkného počasí vystoupali na nejvyšší bod nad Červeným Kostelcem. Tam jsme si prohlédli přicházející jaro do města a kolik je sněhu na Krkonoších a pomalu sešli opět na autobusové nádraží, kde jsme u kávy a chlebíčků zhodnotili celou akci. Účast letos byla velmi malá s ohledem na zdravotní stav našich členů.
Helena Kukrálová, předsedkyně klubu

Vánoční posezení 2016
V pondělí 19.12.2016 jsme se sešli v poměrně velké sestavě...jak by ne...naše děvčata upekla svoje dobrůtky, každá se chtěla pochlubit tím svým, nejlepším  vánočním receptem...
Program zahájila naše předsedkyně Helenka, která poděkovala všem členům za jejich účast na cvičení i pořádaných akcích, díky patřily i našim dvěma cvičitelkám, které nás nešetří a pěkně dají našim tělům zabrat...zavzpomínala na ty, kteří již nejsou mezi námi...posléze uděleno bylo čestné členství paní Evě Šrůtkové, zakladatelce našeho klubu, díky níž se můžeme setkávat.
Atmosféra byla příjemně vánoční a mě s Vámi všemi bylo moc dobře...děkuji Vám přátelé a těším se na další společné akce...
Všem pak přeji do nového roku 2017 hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody a lásky..

za členy Parkinson klub Červený Kostelec Jitka Vinterová

Chlívce 1.7. 2016
Poslední, předprázdninové setkání Klubu parkinsoniků Č.Kostelec se uskutečnilo v malebném prostředí vesničky Chlívce u místní hospůdky, venku, pod majestátnou lípou...počasí úžasné, nálada skvělá a přátelé parkinsonici...co dodat? naprosto perfektní parta lidí do nepohody...díky za další skvělý rok a po prázdninách hurá do dalších, neméně krásných akcí...příjemné dva měsíce odpočinku přeji Helča, Marcela, Jana a Jitka všem členům i příznivcům Klubu.

Výstup na "Červenokostelecký Říp"
při příležitost světového dne Parkinsonovy choroby 11.4.2016
Dne 11.4.2016 se skupina našich parkinsoniků vydala vstříc vrcholu "našeho Červenokosteleckého Řípu" a to při příležitosti Světového dne parkinsonovy choroby, který připadá právě na dnešní den. Po deštivém víkendu bylo počasí  vstřícné a ukázalo nám sice dopoledne bez sluníčka, ale také bez dešťových kapiček... celá akce byla na vrcholu zpečetěna přípitkem "na zdraví" všech zúčastněných a všech, kteří se s touto nelehkou nemocí potýkají.
Toto setkání se neslo tak jako všechna naše setkání v přátelském duchu, popovídali jsme a nakonec si pochutnali na kávě se zákuskem v místní cukrárně... díky patří všem těm, kteří vyrazili a užili si moc hezkého a milého dopoledne v malebném koutu východních Čech...
A tak se zase můžeme těšit na další krásné setkání... za Klub Parkinsoniků Červený Kostelec Jitka Vinterová

Vánoční posezení 21.12. 2015
Vánočního setkání se zúčastnilo 21 členů, kteří měli možnost posedět a popovídat u bohatě prostřeného stolu, který vytvořil celý tým, neboť každý přinesl svůj sladký či slaný výtvor. Vánoční atmosféru umocňovaly koledy a dobrá nálada. Celé posezení uvedla předsedkyně Klubu Parkinson paní Helenka Kukrálová, která současně slavila své krásné narozeniny, ke kterým jí všichni členové popřáli hodně zdraví. Dozvěděli jsme se, které akce máme připravené na rok 2016, které letošní se vydařily (vydařily se všechny) a ocenila skvělou práci obou cvičitelek Marcely a Jany, které nám protáhnou každé pondělí každičký sval na těle.

Bylo to skvělé posezení s přáteli, s lidmi, jenž si dovedou vážit hodnoty života, s lidmi, jenž mám ráda...a já mohu sama za sebe říci - "láska mi dala parkinsoniky a parkinsonici navždy zůstanou mou srdeční záležitostí...s úctou ke všem přátelům parkinsonikům Jitka Vinterová

Ryby Polsko 9.10. 2015

Ukončení školního roku (2015) - Boušínská lávka
Společné foto z výletu k rybářské chatě u Boušínské lávky. Dobře jsme se pobavili, zazpívali s harmonikou a užili si pěkný pátek 26.6.15.


Prohlídka mlýnu Dřevíčku ve Velkém Dřevíči
Akce prohlídka mlýnu Dřevíčku ve Velkém Dřevíči se konala dne 29.5.2015. Z klubu se účastnilo 19 členů z celkového počtu 29. Závěr výletu byl U medvěda ve Stárkově a celá akce dle vyjádření všech zúčastněných, neměla chybu... Krásné počasí a dobrá nálada provázela účastníky akce.

Jogurty z kozí farmy

Cvičíme v Červeném Kostelci (4. 5. 2015)

Když naše cvičitelka Jana Erlebachová slaví 50-tiny

Výstup na náš malý Říp
Při příležitosti Světového dne Parkinsonovy nemoci se každoročně koná výstup na horu Říp...
Letos se konal již 8. ročník... od nás se nikdo nedostavil, ale hned následující pondělí jsme si udělali 
"Výstup na náš Říp"...

Vánoce 2014 v Červeném Kostelci
Návrat na obsah