Starší fotogalerie - Klub Parkinson Červený Kostelec

Nad Parkinsonem zatím nezvítězíme
ZVÍTĚZME však sami nad sebou !!!
Společnost Parkinson, z.s.
Klub Parkinson, Červený Kostelec
Přejít na obsah
STARŠÍ FOTOGALERIE

Vánoční posezení 21.12. 2015
Vánočního setkání se zúčastnilo 21 členů, kteří měli možnost posedět a popovídat u bohatě prostřeného stolu, který vytvořil celý tým, neboť každý přinesl svůj sladký či slaný výtvor. Vánoční atmosféru umocňovaly koledy a dobrá nálada. Celé posezení uvedla předsedkyně Klubu Parkinson paní Helenka Kukrálová, která současně slavila své krásné narozeniny, ke kterým jí všichni členové popřáli hodně zdraví. Dozvěděli jsme se, které akce máme připravené na rok 2016, které letošní se vydařily (vydařily se všechny) a ocenila skvělou práci obou cvičitelek Marcely a Jany, které nám protáhnou každé pondělí každičký sval na těle.

Bylo to skvělé posezení s přáteli, s lidmi, jenž si dovedou vážit hodnoty života, s lidmi, jenž mám ráda...a já mohu sama za sebe říci - "láska mi dala parkinsoniky a parkinsonici navždy zůstanou mou srdeční záležitostí...s úctou ke všem přátelům parkinsonikům Jitka Vinterová

Ryby Polsko 9.10. 2015

Ukončení školního roku (2015) - Boušínská lávka
Společné foto z výletu k rybářské chatě u Boušínské lávky. Dobře jsme se pobavili, zazpívali s harmonikou a užili si pěkný pátek 26.6.15.


Prohlídka mlýnu Dřevíčku ve Velkém Dřevíči
Akce prohlídka mlýnu Dřevíčku ve Velkém Dřevíči se konala dne 29.5.2015. Z klubu se účastnilo 19 členů z celkového počtu 29. Závěr výletu byl U medvěda ve Stárkově a celá akce dle vyjádření všech zúčastněných, neměla chybu... Krásné počasí a dobrá nálada provázela účastníky akce.

Jogurty z kozí farmy

Cvičíme v Červeném Kostelci (4. 5. 2015)

Když naše cvičitelka Jana Erlebachová slaví 50-tiny

Výstup na náš malý Říp
Při příležitosti Světového dne Parkinsonovy nemoci se každoročně koná výstup na horu Říp...
Letos se konal již 8. ročník... od nás se nikdo nedostavil, ale hned následující pondělí jsme si udělali 
"Výstup na náš Říp"...

Vánoce 2014 v Červeném Kostelci
Návrat na obsah