O nemoci - Klub Parkinson Červený Kostelec

Nad Parkinsonem zatím nezvítězíme
ZVÍTĚZME však sami nad sebou !!!
Společnost Parkinson, z.s.
Klub Parkinson, Červený Kostelec
Přejít na obsah
O NEMOCI

Parkinsonova nemoc je neurodegenerativní onemocnění, jímž je v České republice postiženo cca 26.500 lidí a vyskytuje se převážně u osob starších 50ti let.
Nemoc je způsobena nadměrnou ztrátou nervových buněk, produkujících v mozku neurotransmiter dopamin, látku, která reguluje činnost určité části mozku, což způsobuje poruchu hybnosti.

SYMPTOMY NEMOCI
Onemocnění probíhá v několika fázích, projevuje se třesem, svalovou ztuhlostí, hypokinezí (pohybová chudost, nedostatek reflexních pohybů), bradykinezí (nápadné celkové zpomalení pohybů), poruchami stoje a chůze, vegetativními poruchami, psychickými potížemi, kolísáním hybného stavu, mimovolnými pohyby.
Za vznik nemoci pacient nemůže, není způsobena životním stylem,druhem práce, kterou nemocný vykonává ani stravou.
První dny po zjištění diagnozy znamenají pro pacienta velkou psychickou zátěž, ale situaci mnohem lépe snáší, pokud má možnost mluvit s lidmi stejně postiženými.
Se stejným problémem se potýká rodina a blízké okolí pacienta, kteří potřebují pomoc v podobě informací a zkušeností jiných lidí, majících již zkušenosti s průběhem této nemoci.

JAK SE CÍTÍ
Těm, kdo si nedovedou představit jak se Parkinsonik cítí je to ukázáno na příkladu, kdy jde po písčitém pobřeží zdravý člověk a nemocný – zdravý jde po mokrém písku a Parkinsonik po pás ve vodě, zprvu jdou oba stejným tempem, začas se ale Parkinsonik ve vodě unaví…

LÉČBA
Jedná se o nemoc chronickou, nevyléčitelnou v tom smyslu, že není k dispozici terapie, která by nemoc zcela vyléčila, existují však léky, které příznaky nemoci potlačují. Jsou k dispozice ještě další možnosti lečby a to rehabilitační cvičení, rekondiční pobyty a ve vyjímečných případech i DBS (hloubková mozková stimulace, kdy je nemocnému implantován do části mozku elektrostimulátor, který vysílá slabé impulsy, které stimulují mozek a zlepšují motorické funkce).

JAK POMOCI
Pro každého Parkinsonika je důležitá jeho rodina a nejbližší lidé,kteří mu mohou pomoci při obtížích, ale i klidem a pohodou.
Proto vznikla roku 1994 Společnost Parkinson, z. s. s postupným zakládáním regionálních klubů, které sdružují pacienty s tímto onemocněním, a pomáhají jim s překonáním obtíží spojených s nemocí.
Společnost Parkinson, z. s. www.spolecnost-parkinson.cz vydává 3x do roka časopis PARKINSON, ve kterém informuje své členy o termínech konání Ozdravných pobytů, novinkách a zkušenostech, které nemocní z různých koutů republiky mají.

Nově bylo v roce 2014 otevřené PORADENSKÉ CENTRUM,
telefon: 272 739 222 anebo přímo poradna@spolecnost-parkinson.cz pro pacienty s Parkinsonocou nemoci, blízké, pečující, ale i veřejnost.
Návrat na obsah